TÒA HAWAII - NEW CITY Chiều cao 28 tầng Tổng cộng 227 căn hộ 02 căn hộ duplex