TÒA BALI - NEW CITY Chiều cao 28 tầng Tổng cộng 290 căn hộ 07 căn hộ duplex