TÒA BABYLON - NEW CITY Chiều cao 25 tầng Tổng cộng 365 căn hộ 02 căn hộ duplex